تبلیغات
جهان حقوق - ادم ربایی در قانون ایران .ماده 621 قانون مجازات اسلامی ...
تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:27 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

ادم ربایی در قانون ایران .ماده 621 قانون مجازات اسلامی ...

اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‏دارد : "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند." یكی از حقوق اساسی افراد ازادی است که آن در قانون اساسی پیش‏بینی شده است

در همین رابطه جرم ادم ربایی ازادی افراد را محدود می کند در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است :

ماده 621 - هركس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتی كه سن مجنی علیه كمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعیین شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محكوم میگردد . تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است

ادم ربایی : به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر بوسیله زور ، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود

جرم آدم ربایی و گروگانگیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند  آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می آورند این جرایم علاوه بر اینكه آزادی تن اشخاص را سلب می كنند ، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتك ناموس) بر افراد وارد می كنند كه غیر قابل جبران است  و غالباً با نوعی عنف و تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه های سوء همراه هستند

 کلمه توسط دیگری در متن ماده این ماده را مصداق مواد معاونت معنوی قرار می دهد معاون معنوی از نظر مجازات برابر مباشر است .....مباشر خود جرم را انجام میدهد ولی معاون معنوی در حقیقت مغز متفکر یک جرم است اگر او نبود جرم محقق نمی شد و دیگران بازو های هستند که خواسته او را انجام میدهند

عناصر جرم آدم ربایی:

الف) عنصر مادی:

1-      موضوع جرم آدم ربایی ساده: انسان زنده كه حداقل 15 سال داشته باشد و در غیر این صورت ممكن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی كردن اموات قرار گیرد.

2- رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله بطوری كه مجنی علیه اراده‌ای از خود نداشته باشد.

3- مرتكب و شكل ارتكاب: هر كسی می‌تواند باشد كه به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است كه بحث مباشرت شركت و معاونت پیش می‌آید.

4- عدم رضایت مجنی علیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی‌شود.

5- نتیجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتیجه حرفی به میان نیامده ولی آدم ربایی از جرایم مقید می‌باشد و نتیجه هم سلب آزادی از فرد ربوده شده می‌باشد ( در این مورد تفاوت نظر وجود دارد من شخصا ادم ربایی را جرم مطلق می دانم )

ب) عنصر معنوی:

1- سوء نیت عام: مرتكب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی (عالما و عامدا )  مرتكب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده كه در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حكم می‌باشد.

2- انگیزه مرتكب: اصل این است که  مقنن انگیزه را به عنوان یكی از اجزاء تشكیل دهنده عنصر روانی جرایم بحساب نیاورد  و لی داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می‌شود با این وجود انگیزه یكی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می‌آید هر چند مقنن در ماده 621(قانون مجازات اسلامی) واژه قصد را بكار برده است ولی این واژه دلالت برانگیزه می‌كند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد و فرد آدم ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینكه نتیجه جرم آدم ربایی از عمل مرتكب جدا  نیست بنابراین سوء نیت خاص در سوء نیت عام مرتكب مستتر است یعنی  كسی كه قصد ربودن كسی را داردو  در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.

ج) عنصر قانونی:

عنصر قانونی ماده 621 قانون مجازات اسلامی 

علل تشدید مجازات آدم ربایی:

1- سن مجنی علیه كمتر از 15 سال تمام قمری 

2- ربودن با وسیله نقلیه باشد(. موتوری یا  غیر موتوری) مانند   چون باعث تسهیل در جرم و باعث وحشت و امكان فرار مجنی علیه هم كمتر می‌شود

3- رساندن آسیب جسمی به مجنی علیه.  ظاهراً شامل آسیب‌های روحی و روانی هم می‌شود

4- رساندن آسیب حیثیتی به مجنی علیه. در صورتیكه بزه دیده مؤنث یا پسر بچه زیبا باشد مفروض گرفته می‌شود در غیر این صورت باید از طرف مجنی علیه ثابت شود.
طبقه بندی: مطالب حقوقی،